header2

Stichting de heraut

 • De stichting ziet het als haar taak:
  Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
 • Voor verder informatie zie www.stichtingdeheraut.nl
 • Meer over het Esoterisch Christendom vindt u op de website www.esoterischchristendom.nl
 • Themadagen
  De stichting organiseert op zaterdagen themadagen die allen gegeven worden door Hans Stolp

  zie Menu-item Themadagen
  Hier kunt u zich ook inschrijven voor een themadag
 • Verwachting
  Stichting "De Heraut" geeft een kwartaalblad uit met de naam 
  "Verwachting"
  Met dit blad willen wij mensen informeren over thema's van het esoterische christendom.
  Voor meer informatie over het kwartaalblad zie menu-item kwartaalblad Verwachting
  Voor het direkt invullen van het abonnementformulier kunt u ook hier klikken

   

 • CD's van themadagen
  Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd's uitgebracht.
  Deze cd's zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting "Dichterbij dan ooit" te Maastricht.Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

   

 • Uitgeverij Stichting De Heraut
  Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp

  Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

   

 • Website Hans Stolp
  Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook