header2

De gedichten die Hans Stolp in deze bundel verzamelde, stammen uit ver­schillende perioden van zijn leven. Ze zijn dan ook een weerslag van de levenservaring die een mens opdoet. Ze gaan over geboorte en dood. over verdriet en vreugde, over de kracht van de liefde, en over God.

Hans Stolp brengt onder woorden hoe je met verwondering kunt leren kijken, hoe je in het diepste donker het licht kunt vinden, en hoe je gevoelig kunt worden voor het geheim van het leven: Nader tot U. Als een gids kan deze poëzie ons inzicht geven, wan­neer we oog in oog met de dood komen te staan, of wanneer we ons afvragen wat onze opgave en bestem» ming in dit leven zijn. Ook laten de gedichten zien hoe zich midden in het alledaagse leven een vergezicht aam ons kan voordoen, waardoor we werkelijk vrede met het leven krijgen, en ons in vertrouwen kunnen overgeven, wanneer 'het leven' daarom vraagt.

126 blz.
ISBN 90-259-5453-7
(Uitgeverij Ten Have)