Afdrukken
Hoofdcategorie: Boeken
Categorie: Boeken in het Nederlands verkrijgbaar

In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Daarom moeten wij leren vergeven en tot verzoening komen voordat het nieuwe tijdperk van de vrede kan aanbreken. Vergeven heeft twee aspecten: de ander vergeven en jezelf vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn alle pijn en woede te doorleven en los te laten. Anders wordt vergeven verdringen. Wij moeten de ander leren zien vanuit ons hoger ik, en niet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander. Het leren vergeven vergt in wezen het gaan van een inwijdingsweg. Want alleen langs die weg leren wij ons te verbinden met ons hoger ik.

Het boek de genezende kracht van vergeving is een heruitgave van het boek de helende kracht van vergeving.

Het is uitgegeven bij
Nearchus,
www.nearchus.nl
Paperback

ISBN 978-90-73310-75-9
130 pagina's
Prijs 15,75