header2

Esoterisch Bijbellezen   Deel 2: Johannes de Ingewijde


Johannes, de apostel van de liefde, is ‘de geliefde leerling’ van Jezus. Samen met Maria Magdalena is hij het die het geheim van de Meester kent. De andere leerlingen verstaan slechts uiterlijk, maar Maria Magdalena en Johannes begrijpen met hun hart, zij weten. Johannes is dan ook een ingewijde: hij is door Jezus zelf ingewijd, en wel in de volle openbaarheid. Dat laatste, die openbaarheid, is volstrekt uniek en in wezen een revolutionaire daad: tot aan de tijd van Johannes werden alle inwijdingen in het geheim voltrokken. Johannes is de eerste die niet naar een mysterieschool of inwijdingsplaats gaat om de weg van de inwijding te gaan; hij wordt door het leven zelf ingewijd. Het gewone leven vormt het lesmateriaal voor die weg van zuivering en verlichting. En het is met name de Christuskracht in Jezus, die Johannes aanraakt en voortstuwt op zijn inwijdingsweg.

Geen wonder, dat juist Johannes later in al zijn geschriften beschrijft hoe ook wij, gevormd door de ervaringen van alledag, die weg van inwijding kunnen gaan. En hoe op die weg het Christusbewustzijn in ons tot leven komt. Vooral in zijn zo beroemde Evangelie van Johannes wordt deze weg voor de moderne mens beschreven.
Johannes en Maria Magdalena, eeuwenlang bleven zij op de achtergrond: andere leerlingen van de Meester trokken veel meer de aandacht. Petrus bijvoorbeeld, op wie de Rooms-Katholieke kerk gebouwd is. Of Paulus, aan wie vooral protestanten zich oriënteren. Maar na het Petrinisch en het Paulinisch christendom is nu de tijd van het Johanneïsch christendom aangebroken. Eindelijk treedt Johannes uit de schaduwen van het verleden naar voren om met zijn diepzinnige boodschap een nieuwe vorm van christendom (ook wel het esoterische christendom genoemd) te inspireren. Johannes en Maria Magdalena, zij zijn de boodschappers van het nieuwe, Johanneïsch christendom dat in onze dagen geboren wordt.

Esoterisch Bijbellezen,
deel 2: Johannes de Ingewijde
Gebonden uitgave / 140 pagina’s
ISBN: 978-90-819504-1-1
Prijs: € 13,95