header2

De derde weg in het geloof

Naast de twee grote hoofdstromingen in de wereld van theologie en geloof ontstaat er een nieuwe stroming: het Nieuwe Tijdsdenken. Tegenover de traditionalisten, die onverkort willen vasthouden aan de leer der vaderen, staat de moderne theologie, die veel geloofsopvattingen, die voor het verstand onvatbaar zijn, tot symbool verklaart. Beide stromingen staan dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Naast deze beide stromingen komt nu het Nieuwe Tijdsdenken op, de derde weg in het geloof. Dit nieuwe denken gaat van de volgende inzichten uit:
.de zichtbare wereld is slechts een deel van een veel grotere, geestelijke werkelijkheid; . tussen de mensen op aarde en de geestelijke wezens is een toenemende betrokkenheid en beïnvloeding merkbaar;
. een nieuwe tijd breekt aan: de mens ondergaat een verandering in bewustzijn, wordt zich bewust van de goddelijke kern in zichzelf en mag uitzien naar het Christuslicht dat tot ons komt;
. die transformatie van de mens houdt ook een volwassenwording in: de

140 pagina's
Uitgeverij Ten Have
november 1995

ISBN 9789025946340