header2

Wat gaat er in Johannes om als zijn vriend, de Meester, sterft aan het kruis? Hij had altijd geleefd met de gedachte dat zijn Meester eens koning over Israël zou worden. Van veel woorden die de Meester sprak, was de verborgen betekenis hem ontgaan. Hij had enkel de oppervlakkige betekenis gehoord. Pas door het verdriet over de dood van Hem die zijn álles was, worden de ogen van zijn hart geopend en begrijpt hij wat hem tot dan toe verborgen was gebleven. Zo worden die zo donkere dagen van zijn leven óók een ontdekkingsreis. In het verdriet wordt hij omgevormd: hij wordt degene die de Meester altijd al in hem heeft gezien, hij wordt de drager van diens geest. Dit boek vertelt -in de vorm van dagboekfragmenten- over wat Johannes innerlijk beleefde vanaf goede vrijdag tot pinksteren. Hoe hij in die dagen als het ware ook zelf stierf en opnieuw geboren werd. Bij deze vertelling vormen de gegevens, zoals die vermeld staan in het evangelie van Johannes, de leidraad.

137 pagina's
Uitgeverij Ten Have
april 1996

ISBN 9789025946494