header2

De liefde, zegt Hans Stolp, is een onverwoestbare kracht, de sterkste in het universum. In zijn boek beschrijft hij de weg waarlangs wij tot die krachtige liefde kunnen uitgroeien.

Vanouds wordt van de liefde gezegd: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je ontvangt. Wanneer je dit op je laat inwerken, komen er vraag op: hoe maak ik mij deze liefde eigen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij ook in mij een onverwoestbare kracht wordt? En hoe word ik zo liefdevol dat het geven van liefde me niet uitput, maar juist sterker, krachtiger en milder maakt?

96 blz.
ISBN 90-259-5602-5
(Uitgeverij Ten Have)