header2

Dan Hoor ik zijn stem, sterk en krachtig als een donderslag: "Mijn God, wat hebt Gij mij verheerlijkt." Een zonnestraal doorbreekt het duister en zet zijn gezicht in lichterlaaie. Ik weet: daar sterft een god.

In zestien gedichten neemt schrijver, dichter en inspirator Hans Stolp ons mee naar het sterven van Jezus en de gebeurtenissen kort daarna. Hij laat, als was hij een ooggetuige, zien hoe aan het kruis de mens Jezus van Nazareth stierf, maar de Christusgeest geboren werd om op die manier werkzaam te kunnen worden op aarde en in onze eigen levens.

een intense verklanking van de gebeurtenissen rond Pasen en Pinksteren.

De bijgevoegde audio-cd bevat de gedichten voorgedragen door Hans Stolp zelf.

58 blz.
ISBN 90-259-5772-2

(Uitgeverij Ten Have)