header2

Jezus riep zijn leerlingen op aan zichzelf te werken om zo een steeds zuiverder instrument te worden voor de Christus-geest. Hij noemt dit proces een inwijdingsweg. In de Zaligsprekingen, een reeks van negen korte spreuken, tekent Jezus de innerlijke groei, die wij op die weg mogen ervaren, de verschillende uitdagingen waarvoor we op die weg worden geplaatst. Deze negen spreuken zijn ook voor ons, in onze tijd, uiterst actueel. Misschien beginnen wij zelfs nu pas de diepere betekenis van die woorden te verstaan. Het begint al meteen met de eerste spreuk. Die stelt als voorwaarde dat wij ons leeg moeten maken: ons bevrijden van de dodelijke en dominante kracht van het denken. Wie dat leert komt in aanraking met de in ons sluimerende krachten van verwondering, van zín, van zíjn.  De Zaligsprekingen als inwijdingsweg is een praktisch boekje, dat ons helpt bij de bezinning op onszelf en op de weg die wij gaan. Inzicht en innerlijke groei, en ook een groei in liefdeskracht. Dat is wat de teksten in dit boekje in ons willen laten ontluiken. Harm Wagenmakers' fijnzinnige poëzie vol inzicht en wijsheid geeft het betoog van Stolp een mystieke dimensie.";

ISBN 90-202-8157-7