header2

Door de opkomst van de islam in het Westen ontstaat er een nieuwe belangstelling voor religies. Zijn alle religies in wezen aan elkaar gelijk of is de een 'beter' of 'hoger' dan de ander? Die vraag is belangrijk omdat de conflicten en oorlogen van de laatste tijd steeds meer langs religieuze lijnen lijken te lopen. Elke religie blijkt een eigen opdracht te hebben in de tijd en de cultuur waarbinnen deze is ontstaan. Bovendien hebben alle religies in wezen dezelfde bedoeling:
de mens te leiden en te ondersteunen op diens weg naar werkelijke menswording.  Wat is de opdracht van de afzonderlijke religies? En hoe ziet die weg naar menswording er dan wel uit?

 

 200 blz.
ISBN 90-202-8412-6
(Uitgeverij Ankh Hermes)