header2

Als je jaar in, jaar uit, heel intens en in liefde in de geest met iemand ver¬≠bonden bent, word je steeds gevoeli¬≠ger voor het geheim van haar of zijn leven. Want liefde doet je zien wat voor je gewone zintuigen verborgen blijft. Zo verging het Hans Stolp met Jezus, de mens die bij zijn leven op aarde tot de Christus werd... 
Hans Stolp vertelt in dit boek wat hij vanuit de liefde van zijn hart van het geheim van Jezus de Christus mocht aanvoelen en begrijpen. Een liefde die hem steeds gevoeliger maakte voor het feit dat in de mens Jezus de allergrootste en meest beslissende gebeurtenis uit heel de evolutie van de mensheid zichtbaar en voelbaar wordt, de belichaming van de Christusgeest op aarde.

Jezus had de opdracht de Christusgeest naar de aarde te dragen.

186 blz.
ISBN 90-202-8397-9
(Uitgeverij Ankh-Hermes)