header2

door het donker naar het licht 

 

Wij leven in een fascinerende tijd. Enerzijds zien we hoe mensen bewuster en spiritueler worden; anderzijds zien we een toename van geweld en gewetenloos handelen.            
Kijkend naar de grote tradities van Oost en West - het hindoeïsme, de Maya's, het oude Egypte én het christendom - dan zien we hoe eeuwen geleden al de huidige tijd werd aangewezen als de tijd van de beslissende overgang van de gerichtheid op de materie naar gericht heid op de geest. Meer dan ooit zullen we geconfronteerd worden met het vraagstuk van goed en kwaad, zowel in het eigen innerlijk als op politiek en economisch vlak. Hoe meer we ons van de nieuwe opgaven bewust worden, des te meer kunnen we bijdragen aan de komst van een tijdperk van liefde en vrede op aarde.

 

129 blz.
ISBN 90-202-8366-9
(Uitgeverij Ankh-Hermes)