header2

Wijsheid en vrede beginnen altijd in onszelf, in ons eigen hart. Dat is de boodschap van dit boekje van Hans Stolp. Wijsheid en vrede maken ons tot mensen die verzoening brengen waar haat heerst, tot mensen die vrede brengen waar verscheurdheid heerst. In deze tijd van zoveel onvrede, tweespalt en botsingen tussen culturen is er meer dan ooit behoefte aan mensen die wijs zijn en vrede stichten, mensen die bruggen bouwen. Maar dat kunnen we alleen als we zelf wijsheid bezitten en vrede hebben in ons eigen hart.

De zeven stappen naar wijsheid en vrede wil een leidraad zijn om een bewust mens te worden, een mens van vrede en wijsheid, zodat je de wereld genezing liefde en warmte mag schenken vanuit de groeiende kracht van je hart.

 93 blz.
ISBN 90-202-7691-3
(Uitgeverij Ankh-Hermes)