Afdrukken
Hoofdcategorie: Boeken
Categorie: Alle boeken

Jezus van Nazareth was een Meester die de mensen op de weg van de inwijding wilde brengen. Zoals elke Meester maakte hij bij zijn optreden onderscheid tussen algemene kennis en geheime kennis. Tot die geheime kennis behoorden bijvoorbeeld het inzicht in karma en reïncarnatie, de kennis over de fijnere lichamen van de mens en over de geestelijke wereld. De geheime kennis komt tussen de regels door aan de orde in de bijbelse gelijkenissen en verhalen. Dit gegeven werpt een heel nieuw licht op de bijbelteksten. De geheime kennis, zoals Jezus die gaf aan zijn leerlingen, was ook bekend aan christelijke gnostici en later aan groepen en bewegingen als de Manicheeërs, Waldenzen. Katharen, Rozekruisers, Tempeliers, theosofen en antroposofen.
Volgens de algemene kennis is het mogelijk het geheim van het mens-zijn en van onze weg over de aarde te zien als iets dat buiten ons ligt. Volgens de geheime kennis gaat het vooral om een innerlijk gebeuren. Omdat die uitwendige visie in deze tijd niet langer inzicht, vrede en geestdrift schenkt aan onze ziel, is nu de tijd aangebroken met een andere, een nieuwe (maar in wezen al zo oude) bril te kijken naar wat die oude bijbelse geschriften ons eigenlijk zeggen willen. Volgens de esoterische visie op de bijbel is Jezus van Nazareth als drager van de Christuskracht een voorbeeld, een wegwijzer voor hoe wijzelf gaandeweg de drager kunnen worden van de Christusgeest, die louter liefde is.

194 pagina's
Ankhhermes
mei 2001

ISBN 9789020281484