header2
In de 114 uitspraken (logia) van het Thomas-evangelie roept Jezus op de weg naar binnen te gaan, om daar het geheim van het leven te ontdekken. Naast de toegelichte logia bevat Leven met het Thomas-evangelie reflecties, waarin mensen vertellen wat de uitspraken met hen doen en in hen wakker roepen.

In 1945 werden in Egypte de Nag Hammadi-geschriften gevonden. Een ervan is het Evangelie van Thomas. Het bevat aanwijzingen van Jezus over de eenheid in het leven; Hij wijst de weg naar zelfinzicht en verbinding met de geestelijke wereld. Hans Stolp schrijft in zijn inleiding: 'Ontdek [...] dat er vanbinnen, achter en onder het ego, een andere en diepere kracht verborgen ligt, een góddelijke kracht, ofwel de kracht van onze goddelijke kern, onze innerlijke Christus.'
Deze revolutionaire uitspraken vertegenwoordigen een inspirerende traditie in het christendom die in de officiële kerk goeddeels verloren is gegaan, maar nu herontdekt wordt.
Het verrassende van deze bundel is dat gewone mensen de oude uitspraken op zich hebben laten inwerken en schrijven wat die in hun leven zijn gaan betekenen. Zo kan het Thomas-evangelie ook weer anderen inspireren.