header2

soterisch Bijbellezen   Deel 1: Jezus van Nazareth


Jezus van Nazareth was een hoge Ingewijde. Bij de doop in de Jordaan werd hij de drager van de hoge Zonnegeest, de kosmische Christus, die zich toen in hem incarneerde. Zijn leerlingen begeleidde hij op een weg van geestelijke groei, zodat zij ingewijd werden in de oude, geheime kennis. In het openbaar sprak Jezus Christus over inzichten die voor iedereen begrijpelijk waren, maar als hij in de kring van zijn leerlingen sprak, openbaarde hij hen geheime inzichten. Zo vertelde hij hen over karma en reïncarnatie en over de geestelijke lichamen van de mens. Ook onderwees hij hen in de grote geheimen van het leven na de dood en van de geestelijke wereld.
Die geheime kennis wordt eerst in onze tijd openbaar gemaakt. In dit boek laat Hans Stolp zien wat er van deze geheime kennis in de Bijbel terug te vinden is en hoe opvallend duidelijk deze daar beschreven staat.

Esoterisch Bijbellezen,
deel 1: Jezus van Nazareth 
Gebonden uitgave / 214 pagina’s
ISBN: 978-90-819504-0-4 
Prijs: € 16,95

Uitgeverij de Heraut