header2
Wat Michaël voor jouw leven kan betekenen
 
De Aartsengel Michaël nam in 1879 de leiding (ook wel het regentschap genoemd) over de mensheid over van Gabriël. Vóór die tijd had hij in de geestelijke wereld een strijd gevoerd met de Ahrimanische Engelen over de vraag wie het beheer had over het karma van de mensen: wie stuurt en leidt dat karma? Michaël overwon en wierp de Ahrimanische Engelen op aarde. Sindsdien wandelen deze Engelen op aarde, tussen ons in, en leggen hun inspiraties in de harten van de mensen, waar ze maar kunnen.
Michaël wordt altijd afgebeeld als degene die de draak beteugelt: zo leert hij ons de draken in ons eigen hart te beteugelen: onze angst, jaloezie, hebzucht en zelfzucht bijvoorbeeld. Michaël is ook degene die wij ’s nachts ontmoeten, als wij tenminste een Michaëlstrijder zijn: mensen die bewust willen meewerken aan de spirituele bewustwording van onze tijd. Daarbij inspireert hij ons zó, dat wij ons inzetten voor een verandering van de samenleving: op alle gebieden zal het materialistische denken vervangen worden door het geestelijke denken. Dat betekent bijvoorbeeld een andere landbouw, een ander onderwijs, een andere ouderenzorg en ga zo maar door. Op deze avond staan wij stil bij de vraag hoe wij een Michaëlstrijder kunnen worden en wat dat dan wel concreet inhoudt.
Omdat Hans nog uitgebreider op dit thema kon ingaan tijdens het vragenuur zijn de vragen en de antwoorden op cd gezet. Met dank aan de mensen die de interessante vragen hebben gesteld.