header2
De zeven stappen naar de lichtwereld en de blijvende verbinding tussen de gestorvenen en de achterblijvenden op aarde
Wanneer iemand met wie we in liefde verbonden zijn, sterft, komen er allerlei indringende vragen op ons af. Bijvoorbeeld: Waar is de ander nu? Is er een leven na de dood, en zo ja, hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit? En is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nú nog een vorm van contact en een
verbinding in liefde mogelijk?
Niet alleen in de oosterse traditie, ook in de westerse, spiritueel-christelijke of esoterische traditie is er van
oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt. De dood wordt gezien als een geboorte, en dus als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld.
In deze lezing vertelt Hans vertelt ons over de fascinerende reis door de geestelijke wereld die met de dood begint. Het is een reis die zeven stappen ofwel zeven fasen kent. Op die reis blijft de relatie van de overgegane met de achtergeblevenen op aarde bestaan: liefde is de geestelijke kracht die onze geliefde gestorvenen steeds weer bij ons brengt. Liefde is ook de kracht die levenden en gestorvenen met elkaar blijft verbinden.
Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die reis en dus op het leven van hen die nu in de geestelijke wereld leven. Wij kunnen hen inspireren door hen geestelijke geschenken toe te sturen. De reis van onze geliefde door de geestelijke wereld kan echter ook gehinderd worden door onze onmacht, onze boosheid of ons niet loslatende verdriet.
Omgekeerd kunnen onze geliefden in de geestelijke wereld ons, méér dan wij meestal beseffen, bijstaan op onze levensweg en ons helpen bij het vervullen van onze levensopdracht.