header2
Jezus mijn broeder
 
Wie was Jezus eigenlijk? En wat is het unieke van / aan hem? Hij was de eerste mens die de volheid van de kosmische Geest van de liefde, de Christus, in zich opnemen kon. Aan zijn geboorte is een lange ontwikkeling vooraf gegaan, die al begon bij de roeping van Abraham. Eeuwen en eeuwen werkten de engelen geduldig aan het goddelijk plan, dat moest resulteren in de geboorte van de mens die in staat zou zijn de goddelijke geest – en daarmee de waarachtige liefde - tot in de aarde te dragen.
De eigenlijke opdracht van Jezus begon toen hij dertig jaar oud was en gedoopt werd in de Jordaan: toen werd hij de Christusdrager. De Christus daalde af naar de aarde en nam bezit van het lichaam, de ziel en het hart van Jezus. Drie jaar lang werkte de Christus door Jezus heen op de aarde en de mensheid in. Maar toen Jezus stierf, baarde hij de Christus als een goddelijke kracht die nu helemaal tot een aardse kracht was omgevormd. Sinds die tijd zoekt deze geest van de liefde onvermoeibaar de weg naar ons hart om ons tot mensen te maken die leren leven vanuit de geest van de liefde.