header2
Christus in ons en de betekenis van Pinksteren
 
Op deze dag wordt stilgestaan bij de betekenis van het Pinksterfeest. Het is het minst bekende van alle christelijke feestdagen, maar misschien wel ( voor onze tijd ) de belangrijkste.
Ter voorbereiding op het Pinksterfeest, worden de leerlingen van Jezus na diens hemelvaart, aan zich zelf overgelaten. Ze moeten de autoriteit van Jezus loslaten om de weg naar binnen te vinden.
Met Pinksteren ontwaken de leerlingen uit een soort bewustzijnsvernauwing en worden aangeraakt door de Geest van de Liefde.
Die Geest van de Liefde wordt getekend als een vlam van vuur op hun hoofd.
Die Liefde maakt hen verstaanbaar, maakt hen tot andere mensen. Vandaar ook de verbazing van allen die deze eenvoudige discipelen gekend hebben, voordat zij door de Geest van Liefde werden aangeraakt en omgevormd.
Wij gaan in onze tijd het tijdperk van de Geest binnen: geloven wordt tot weten, het ego wordt de transparante omhulling van de Christus in ons en stap voor stap zullen wij ons gaan bekwamen in de echte, belangeloze, universele Liefde.
Bij deze omvorming worden wij geleid door de Geest:  het mondiale Pinksterfeest is nabij.