header2

 Christus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

We denken vaak dat we hier op aarde in een sfeer van dualiteit leven: een wereld van goed én kwaad, licht én donker, hemel én hel. Maar wie zorgvuldig naar het eigen leven kijkt, merkt al snel dat het zo niet werkt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die niet arrogant wil zijn en zich vooral niet op de voorgrond wil plaatsen en die zich daarom terugtrekt en zich klein maakt uit angst voor arrogant versleten te worden.
Maar je té klein maken is even verkeerd, als té veel aandacht voor jezelf willen opeisen. Kennelijk moet zo iemand het juiste midden vinden tussen bescheiden zijn en voor zichzelf opkomen. Wie oplet, merkt dat het eigenlijk altijd zo is, dat we het midden moeten zoeken tussen twee krachten die aan ons trekken en ons meeslepen willen. Die beide krachten worden in de esoterische traditie al eeuwenlang Lucifer en Ahriman genoemd. Lucifer, de Lichtdrager (!) wordt in de Bijbel de duivel genoemd. Hij is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme (met name op religieus gebied) en een zekere zweverigheid. Ahriman is degene die in de Bijbel Satan genoemd wordt. Hij is degene die ons helpt om ons van het aardse leven bewust te worden en met behulp van techniek, inzicht in het aardse leven en een aardse manier van denken wil helpen om het meesterschap over de aarde te verwerven. Daarnaast is hij degene die ons verleidt tot materialisme, hebzucht en een beperkt (geestloos) denken. Het is belangrijk om ons bewust te worden dat wij van Lucifer en Ahriman grote geschenken hèbben ontvangen en nog steeds krijgen! Waar het mis gaat, is juist de eenzijdigheid waarin deze beide geestelijke wezens ons dreigen te trekken: Ahriman wil ons verleiden alleen maar aards te denken (God bestaat niet, er zijn geen engelen en dood is dood), en Lucifer wil ons juist verleiden alleen maar hemels te denken en het aardse leven te laten voor wat het is. Alleen door het juiste midden te vinden, maken wij dankbaar gebruik van de geschenken die zij ons geven, zonder in een gevaarlijker eenzijdigheid te vervallen die tot allerlei kwaad leidt. Het blijft altijd weer een diep ontroerend geheim om je te realiseren dat de weg van het juiste midden tussen Lucifer en Ahriman de weg van Christus is. Deze themadag is bedoeld voor mensen die de moed hebben om in zichzelf na te gaan, aan welke eenzijdigheden zij nu eigenlijk mank gaan en die willen zoeken naar de manier, hoe ze de weg van het midden kunnen vinden, de weg van Christus. Bovendien komen natuurlijk ook andere thema’s die hiermee samenhangen, ter sprake: de Asoera’s en de tegenstelling tussen de Westerse wereld (die vooral door Ahriman geïnspireerd wordt) en de Oosterse wereld (die vooral de impuls van Lucifer kent).