header2

Het esoterische christendom

Ongedachte hulp en inspiratie
Het gebeurde in het begin van de jaren negentig, toen ik nog als radiopastor in omroepland werkte. Kennelijk heerste er op een zeker moment onvrede over mijn opvattingen en inzichten, want men verzocht mij dringend op een vergadering van medewerk/sters te verschijnen om daar tekst en uitleg te geven over wat ik nu eigenlijk dacht.
De esoterische traditie
Het woord esoterisch betekent 1. geheim en 2. innerlijk. Het gaat daarbij om een geheime traditie die ons helpt om zicht op onszelf te krijgen – en dus: zelfinzicht.
Het staat tegenover het woord exoterisch dat uiterlijk of buitenbetekent. Het gaat daarbij om een traditie die voor iedereen zichtbaar is en die verwijst naar regels en leringen die van buiten onszelf komen. 
Er zijn twee grote religieuze tradities. Allereerst de exoterische of wel de institutionele traditie die tot uitdrukking komt in de synagoge, de kerk en de moskee. En vervolgens de esoterische of geheime traditie die veelmeer in de mystiek tot uitdrukking komt en tot in onze tijd meestal in het geheim werd doorgegeven. Het woord esoterisch betekent geheim of innerlijk: het is dus een geheime kennis, die alleen in het eigen innerlijk op te delven is.
'Hans, waar haal je het vandaan?' Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat mijn inzichten het gevolg zijn van het groeiproces dat ik in dit leven doorliep. Het esoterisch christendom werd eeuwenlang in het geheim doorgegeven. Het was dan ook niet gemakkelijk om daarmee in verbinding te komen. Maar als ik terugkijk zie ik, hoe ik er stap voor stap en uiterst zorgvuldig naartoe geleid werd. Zo werden ondermeer de mystici en C.G. Jung onmisbare leermeesters voor mij. Later vond ik inspiratie in de Nag Hammadi-geschriften. Ook mijn helderziende ervaringen en belevenissen daarbij werden een sterke stimulans voor mijn zoektocht. Uiteindelijk ontdekte ik dat al deze stappen mij brachten bij het esoterisch christendom. Het werd een ontdekking die mij een diepe vreugde schonk, maar die mij ook de antwoorden gaf waarnaar ik al zolang op zoek was.
'In dit boek vertel ik u over die zoektocht én over de antwoorden die ik al doende vond.' – Hans Stolp
160 pagina's
Ankh-Hermes B.V.
november 2011
ISBN 9789020205121