header2
Wat ik ontdekte, klopte met mijn innerlijk weten: het gaf me een beter begrip van hoe het Christusbewustzijn - de goddelijke bron die in je leeft, de kosmische liefde - werkt:'
 Hoe bedoelt u?
"Je moet onderscheid maken tussen de mens Jezus en het Christusbewustzijn. Waar vind je een mensenkind dat sterk genoeg is om dat krachtige bewustzijn in zich op te nemen? Het ene Jezuskind was het priesterkind en het andere het koningskind. Het priesterkind kwam voor het eerst op aarde en had-dus geen karma, maar was te kwetsbaar; het koningskind droeg kracht en aardewijsheid in zich. Alleen.samen waren ze sterk genoeg om het Christusbewustzijn naar de aarde te brengen."                                     , .                                 ,
Leonardo da Vinci heeft in zijn werk aanwijzingen gestopt die erop wijzen dat hij van dit 'geheim afwist, schrijft'·u.
"Da Vinci wordt door velen gezien als een ingewijde, als de hoeder' van de kennis van de esoterische traditie. Zo schilderde hij in 'Het laatste avondmaal' Maria Magdalena naast Jezus, maar omdat hij werkte in de katholieke traditie van die tijd, zei hij dat het Johannes was. Op een ander schilderij schilderde hij Maria met twee kinderen aan haar voeten en een andere, engelachtige moeder ernaast,"
Waarom is het zo belangrijk dat dit geheim naar buiten komt?
We staan op de drempel van een nieuwe sprong in onze spirituele bewustwording. Veel mensen accepteren dat er een geestelijke wereld is en zoeken nu naar verdieping. Een van de manieren is het onderzoeken van het oorspronkelijke, spirituele of esoterische christendom dat bestond voordat het kerkelijke christendom in de vierde eeuw tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. De geheimen die nu naar buiten komen, zoals het bestaan van twee Jezuskinderen, inspireren daartoe." 
Voelt u dat daarvoor de tijd nu is aangebroken?
"Het traditionele christendom stort in hoog tempo in en het lijkt wel of de huidige paus de opdracht heeft om als laatste de deur dicht te doen. De vraag is: moeten we het helemaal loslaten of kunnen we er op een andere manier naar leren kijken? Ik denk het laatste. Steeds meer mensen kunnen hun mystieke ervaringen en inzichten niet plaatsen in het oude kader en kijken intuïtiever en minder dogmatisch naar het christelijke gedachtengoed. Het is tijd om je eigen hart als maatstaf te nemen:' 
Het geheim van de.'twee Jezuskinderen', Hans Stolp, Ankh-Hermes,
€ 18,90, ISBN 9789020204353