header2
Christian Rosenkreutz
 
Vanuit de verborgenheid treedt hij dezer dagen
stap voor stap naar voren: hij, die in stilte
de grote transformatie die wij doorleven, begeleidt.
Een grote gevoeligheid kenmerkt zijn wezen
en genezend is de warmte die van hem uitgaat.
 
Hij is de geestelijke leider van dit tijdperk. Ridder
van Christus wordt hij genoemd. En zij, die hem
in de voorbije eeuwen in het grootste geheim
dienden en bijstonden, noemden hem vol liefde
vader, broeder en geliefde meester. Wie hem
mocht ontmoeten, werd door hem geraakt en werd
voorgoed zijn dienaar voor alle komende levens.
 
Christian werd hij genoemd naar zijn grote liefde:
Christus. Aan het zwarte kruis, met rozen omrankt,
ontleende hij zijn achternaam: Christian Rosenkreutz.
 
In het verre verleden kreeg hij inzicht in de manier
waarop de verschillende religies samenhangen.
Hij schouwde het geheim van de kosmische Christus
en mocht zien hoe alle religies aan dat geheim
op een eigen manier uitdrukking geven.
 
De geheimen en de inzichten die Christian Rosenkreutz
zo graag met ons wil delen, kunnen alleen begrepen
worden door ons hoger zelf en niet door ons ego.
Daarom wilde Christian Rosenkreutz de mens
in het verleden bewust maken van zijn hoger zelf,
zijn geest. Helaas waren de mensen er nog niet aan toe
en verstoorden de geesten van het donker zijn plan.
 
In deze tijd wil Christian Rosenkreutz ons opnieuw
bewust maken van de geest in ons, ons hoger zelf.
Maar opnieuw staan de geesten van het donker
klaar om deze bewustwording tegen te gaan. Angst,
crisis, toenemend geweld en moedeloosheid zijn
hun wapens. Zullen zij deze strijd opnieuw winnen,
of zal Christian Rosenkreutz ditmaal overwinnaar zijn?
 
De uitkomst van de strijd is beslissend voor de toekomst.
Daarom roept hij ons op om hem te helpen en bij te staan:
‘Verbind je innerlijk met mij en help mij met hoofd, hart
en handen in de strijd die achter de coulissen is ontbrand’
 
Jou en mij, ieder van ons legt hij deze vraag voor. En voor
je hem je antwoord geeft, bedenk: samen kan het Christian
Rosenkreutz lukken, samen met jou en met mij…