header2

Rudolf Steiner

 
Vanuit hoge werelden gezonden kwam hij
vol bewogenheid naar de aarde om de mensen
een nieuwe weg te wijzen die hen weer
verbinden zou met de wereld van hun herkomst
en hun toekomst, de geestelijke wereld.
 
Wetenschap, gezondheidszorg, onze omgang
met de natuur, het moet vergeestelijkt worden,
in overeenstemming gebracht met de wetten
van de goddelijke wereld. Zo ontstonden grootse
en nieuwe inzichten die op alle terreinen
van het leven tot vernieuwing zouden leiden.
 
Veel moest hij verdragen, doorlijden. Er waren
zo weinigen die zijn opdracht werkelijk konden
begrijpen en hem bijstaan en omhullen konden.
 
Toch bleef hij schenken, zoveel als de mensen
maar in zich op konden nemen. En toen hij stierf
liet hij ons zoveel na dat we nog generaties nodig
zullen hebben om werkelijk te bevatten wat hij ons
zeggen wilde. Zo groots is het wat hij ons gaf.
 
Maar wie zijn leerling wordt, zal mogen schouwen
wat hij met zijn woorden onvermoeibaar schilderde.