header2
Laat je leiden door de geest…
 
Streef er naar om je de geest bewust te worden
die diep verborgen leeft en beweegt in je ziel.
 
Streef er naar je de kalmte van de geest eigen
te maken zodat alles wat je zegt en wat je doet,
waardig is en rust brengt waar chaos heerst.
 
Streef er naar om je bewust te worden wat de geest
je zeggen wil en wat zij je als inzicht schenken wil.
 
Streef er naar om naar alles wat zich voordoet
in je leven, te kijken met de ogen van de geest,
zodat je alle dingen die je overkomen, zult doorgronden
en naar zijn diepere betekenis zult mogen verstaan.
 
Word een leerling van de geest, laat je door haar leiden
en breng haar aan het licht. Alleen zo zul jij een ander,
ja, een nieuw mens worden, een mens van de geest.
 
Word een leerling van de geest en breng haar
aan het licht. Want ieder mens die de geest in zichzelf
aan het licht brengt, brengt de nieuwe aarde dichterbij.
 
En ieder mens die de geest in zichzelf aan het licht brengt,
maakt daardoor de genezing van de aarde mogelijk.
 
Alsjeblieft, laat je leiden door de geest, door haar alleen.
Breng haar aan het licht – en word een mens van de geest.
 
 
                                                                     www.hansstolp.nl