header2
De opdracht van oude en jonge zielen
 
Wie ziet het niet? En wie maakt zich geen
zorgen? Onze cultuur is stervende. Ze heeft
geen kracht meer om ons te inspireren en hoop
te geven. Kinderen pesten elkaar uit onmacht
dood. Ouderen kiezen voortijdig voor het einde
omdat ze niet meer weten dat ons leven – en dus
ook ons lijden – een diepe zin heeft. De toekomst
lijkt uitzichtloos. Wie kan ons redden? Het is,
alsof de mensheid danst op het dek van de Titanic,
vlak voordat deze met man en muis ten onder ging.
 
Alleen een nieuwe, krachtige en levenwekkende
impuls kan ons redden. Een impuls die nieuwe
levenskrachten wakker roept en ons inzicht geeft
in het waarom, het hoe en waarheen van het aardse
leven. Een impuls waartoe wij zelf niet in staat zijn,
maar die komen moet vanuit de geestelijke wereld.
 
Michaël – hij is het die ons deze impuls aanreikt.
Hij is het die zijn mensen – de oude en de jonge zielen –
naar de aarde stuurt om zijn impuls met grote kracht
in de stroom van het aardse leven in te dragen.
Michaël – hij vraagt zijn mensen allereerst de weg
naar binnen te gaan om dwars door hun emoties,
hun angsten, hun teleurstellingen en hun pijn heen
de weg te vinden naar een hoger weten.
 
Alleen zo zullen ze mogen ervaren hoe Christus
opstaat in hun denken. Dan wordt hun denken bezield,
vervuld van levenskracht, een denken met het hart.
Pas dan, wanneer deze opdracht vervuld is,
zullen ze de weg naar elkaar mogen gaan om elkaar
niet langer te bestrijden, maar elkaar juist als aanvulling
van de eigen eenzijdigheid te leren zien.
 
Alleen samen, als mensen die bezieling aanreiken
én als mensen die een actieve omvorming van
de samenleving nastreven, zal de impuls van Michaël
verwerkelijkt kunnen worden. Alleen samen, als
introverte én extraverte mensen, als mensen
met inzicht in het verleden én als mensen
die gericht zijn op de toekomst, zal de impuls
van Michaël verwerkelijkt kunnen worden.
 
Hoor hoe Michaël je roept. Leer denken met je hart.
Zoek daarna het hart van de ander en maak samen
de impuls van Michaël tot werkelijkheid op aarde.
Hoor je al in de stilte van je hart hoe Michaël je roept?